Huvudsidan

Administratör

Evangelium

Artiklar

Musik

Kontakten


Suomeksi
In English

 

Om det skulle bli eldsvåda även om du sover, och jag skulle se den men gå förbi och inte väcka dig eftersom du skulle bli uppskärrad, och du skulle dö, vad skulle du tänka om mig? Jag tror du skulle vara arg på mig och bitter. Lyssna därför på mig nu, eftersom...

Gud skapade de första människorna goda. Men människorna ställde till med problem åt sig och bröt Guds bud efter att Satan övertalat dem att göra det. Det besmittade synden till alla människor och därför faller alla slutligen bort från Gud efter döden. Det är det mest fasansfulla som kan hända någon.

Men Gud är kärleksfull och ville ha människorna tillbaka till Sig. Han hade bara ett alternativ att göra det: köpa oss åt sig. Det enda pris Han kunde betala var Hans enda son Jesus. Jesus föddes hit till världen och var 100 % människa och 100 % Gud och lärde människor. Några blev förargade på hans undervisning och beslutade att döda Jesus. Och det var Guds mening. Det att Gud dog utan synd möjliggjorde att vi blev besparade domen.

Alla människor blir inte automatiskt till himlen, eftersom alla människor är syndiga efter att de föddes. För att komma till himlen måste man trodde att Jesus dog för oss, gjort det ångrar från alla människors synder och låt honom vara Frälsaren. Vi måste undvika all slags synd, eftersom det skiljer människan från Gud. Vi blir inte syndfri i den här tiden, men när vi gör det omvända oss och lämna våra synder till Jesus, kan vi tro att de verkligen förlåtna.

Utan Jesus är vi alla på väg till helvetet. Men vi behöver inte gå dit. Vi kan tillbringa livet efter döden i himmelen, om vi låter Jesus blod rena oss. Varför säga nej till den stora Agape-kärleken, som har gjort så mycket för oss. Kom till Jesus nu, för du vet inte om du får en annan chans!