Huvudsidan

Administratör

Evangelium

Artiklar

Musik

Kontakten


Suomeksi
In English

 Jag heter Jussi Heikki Mäenpää (född 8.4.1982 i Kangasala, Finland), administratören av denna webbplats. Jag bor i Helsingfors (huvfudstaden av Finland) och jag har utförat studentexamen (Pälkäne gymnasium, 2002) och närvårdare examen (Helsingfors social-och hälsovården institutionen, 2006). Min militärtjänst jag klar i Pansarbrigaden (PsHK II/02) med armourman militära värde. Närvarande gör jag ogiltig jobb.

Jag har en övertygelse om pånyttfödd kristen. Efter min bekräftelse skola camp år 1997 den andliga ting började intressera mig och detta resulterade mig i ett par år senare för att födas på nytt. Min bakgrund är i så kallade luterska nypietism, men nu för tiden jag är ute från alla synliga kyrkor, eftersom jag har på senare år börjat se att Guds ögon finns det bara en kyrka varje samhälle mot, och det består av alla pånyttfödda kristna. Nedan länken för att hitta vittnesmål tal i TV 7's program Kosketus under år 2008:

Jussi-Heikki, Herra Käänsi Vastoinkäymiset

Mina fritidsintressen är vandring, skrivande och musik i olika format. Jag fick min första trummor i 1986 och sedan 1994 jag varit inblandade i olika musikaliska projekt från teater grupper till beröm band. I år 2000 började jag tors komponera och skriva låtar, och under 2011 skedde en långsiktig dröm när jag publicerade min första egna rekord inklusive min egen kristna sånger.